Tıbbi Beslenme Tedavisinde Güncel Uygulamalar-1 İç  Hastalıkları YDUS Junqueira's Temel Histoloji Atlas Kitap Bates Fizik Muayene ve Anamnez Alma Kılavuzu Ultrason Obstetrik ve Jinekoloji Pediatri    ydus   1-2 Tıbbi Biyokimya Nöroloji Tıbbi Rehabilitasyon Yaşamın Biyokimyasal Sırları Yara ve Stoma Bakımı Omurilik Yaralanmalarında Rehabilitasyon Alerjik Deri Hastalıklarında Tanı Testleri Hukukçular ve Genetikçiler Nelson Pediatri Türkçe 2 Cilt Akciğer Biyopsilerinin Yorumu Biyopsi Yorumları Serisi Olgularla Jinekolojik Hastalıklarda Bakım

Ankara Nobel Tıp Kitabevi