Tıbbi Beslenme Tedavisinde Güncel Uygulamalar-4 Tıbbi Beslenme Tedavisinde Güncel Uygulamalar-6 Tıbbi Beslenme Tedavisinde Güncel Uygulamalar-2 İç  Hastalıkları YDUS Pediatri    ydus   1-2 Tıbbi Beslenme Tedavisinde Güncel Uygulamalar-1 Tıbbi Rehabilitasyon Tıbbi Beslenme Tedavisinde Güncel Uygulamalar-5 Olgularla Jinekolojik Hastalıklarda Bakım Akciğer Biyopsilerinin Yorumu Biyopsi Yorumları Serisi Williams Obstetrik Tıbbi Beslenme Tedavisinde Güncel Uygulamalar-3 Nelson Pediatri Türkçe 2 Cilt

Ankara Nobel Tıp Kitabevi